boisko korytarz parter 1 korytarz patrer 2 korytarz piętro 1_1 korytarz piętro 1_2 korytarz piętro 2_1 łącznik portiernia


p4 p2 p3 pp1 pp2 pd1 p0 p1
Poniedziałek1 8:30- 8:35
R.Rożek
M.Litwińska
H.Kamińska M.Młynarz P.Szydłowski
2 9:20-9:30
R.Rożek
M.Drążewska
A.Wojciechowska-Hoppel A.Głowniak M.Litwińska
3 10:15-10:25
M.Rożek J.Roszyk P.Szydłowski K.Zawal A.Wojciechowska-Hoppel B.Wiciak-Król E.Łupicka
4 11:10-11:30 M.Zawadzki A.Głowniak M.Rożek K.Marczak A.Cholewa A.Wojciechowska-Hoppel G.Zbączyniak H.Kamińska
5 12:15-12:25
E.Okoniewska G.Zbączyniak M.Drążewska M.Bednarz J.Łukomska B.Michniewicz-Kaczmarek A.Przybylak
6 13:10-13:20
M.Szremski A.Pietraszek A.Cholewa
R.Szala K.Marczak M.Bobowska
7 14:05-14:10
R.Kaliszan
E.Okoniewska
R.Szala Z.Tytko A.Głowniak
8 14:55-15:00
M.Hasiec
D.Podemska

P.Nuckowska Z.Tytko
Wtorek1 8:30- 8:35
A.Kurasińska
D.Wandachowicz
K.Zawal B.Michniewicz-Kaczmarek D.Balcerowska
2 9:20-9:30
A.Kurasińska
R.Rożek
M.Bednarz A.Przybylak A.Pietraszek
3 10:15-10:25
E.Łupicka G.Zbączyniak J.Roszyk D.Wandachowicz J.Ratajczak A.Przybylak M.Bobowska
4 11:10-11:30 G.Krzyżański P.Szydłowski R.Rożek J.Ratajczak R.Szala J.Łukomska M.Młynarz D.Podemska
5 12:15-12:25
M.Młynarz H.Kamińska M.Drążewska P.Szydłowski J.Łukomska D.Balcerowska A.Głowniak
6 13:10-13:20
R.Kaliszan M.Zawadzki G.Krzyżański
M.Drążewska B.Wiciak-Król A.Głowniak
7 14:05-14:10
M.Bednarz
M.Średzka
H.Kamińska M.Młynarz D.Balcerowska
8 14:55-15:00


D.PodemskaŚroda1 8:30- 8:35
M.Drążewska
M.Litwińska
A.Cholewa P.Nuckowska H.Kamińska
2 9:20-9:30
M.Rożek
G.Krzyżański
A.Cholewa B.Michniewicz-Kaczmarek P.Szydłowski
3 10:15-10:25
M.Zawadzki M.Litwińska J.Ratajczak A.Pietraszek M.Średzka H.Kamińska A.Przybylak
4 11:10-11:30 P.Szydłowski M.Średzka M.Bednarz J.Roszyk A.Wojciechowska-Hoppel K.Zawal Z.Tytko B.Michniewicz-Kaczmarek
5 12:15-12:25
R.Szala M.Młynarz A.Cholewa M.Litwińska K.Zawal B.Wiciak-Król M.Rożek
6 13:10-13:20
D.Podemska B.Wiciak-Król J.Roszyk
A.Kurasińska E.Łupicka G.Krzyżański
7 14:05-14:10
A.Pietraszek
R.Kaliszan
M.Średzka B.Michniewicz-Kaczmarek J.Roszyk
8 14:55-15:00


K.Zawal


M.Młynarz
Czwartek1 8:30- 8:35
M.Bobowska
B.Szafałowicz
D.Podemska Z.Tytko D.Balcerowska
2 9:20-9:30
M.Średzka
J.Ratajczak
M.Młynarz Z.Tytko D.Podemska
3 10:15-10:25
K.Marczak R.Rożek A.Głowniak J.Roszyk E.Łupicka H.Kamińska P.Nuckowska
4 11:10-11:30 M.Szremski M.Bobowska A.Kurasińska J.Zuzek A.Pietraszek E.Łupicka M.Zawadzki P.Nuckowska
5 12:15-12:25
G.Krzyżański M.Sobkowiak H.Kamińska J.Łukomska M.Szremski B.Michniewicz-Kaczmarek A.Przybylak
6 13:10-13:20
M.Litwińska A.Pietraszek J.Zuzek
A.Cholewa K.Marczak R.Kaliszan
7 14:05-14:10
A.Kurasińska
R.Kaliszan
M.Drążewska M.Szremski B.Wiciak-Król
8 14:55-15:00


G.Krzyżański


K.Zawal
Piątek1 8:30- 8:35
M.Młynarz
M.Hasiec
A.Kurasińska P.Nuckowska J.Zuzek
2 9:20-9:30
M.Zawadzki
A.Kurasińska
A.Wojciechowska-Hoppel A.Przybylak R.Kaliszan
3 10:15-10:25
R.Szala A.Kurasińska M.Szremski M.Hasiec K.Marczak D.Balcerowska M.Rożek
4 11:10-11:30 A.Przybylak M.Litwińska R.Szala K.Zawal M.Szremski M.Drążewska P.Nuckowska R.Kaliszan
5 12:15-12:25
J.Ratajczak M.Bednarz A.Cholewa M.Sobkowiak J.Łukomska Z.Tytko K.Marczak
6 13:10-13:20
G.Krzyżański M.Bobowska M.Litwińska
H.Kamińska Z.Tytko M.Bednarz
7 14:05-14:10
M.Hasiec
M.Bobowska
A.Głowniak B.Michniewicz-Kaczmarek D.Balcerowska
ver. 12.00.0001 VULCAN lic. 000187, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, 61-389 Poznań, os. Rzeczypospolitej 111 [ XLO_20_21.pla - 2020-09-21 ]


p4 p2 p3 pp1 pp2 pd1 p0 p1


boisko korytarz parter 1 korytarz patrer 2 korytarz piętro 1_1 korytarz piętro 1_2 korytarz piętro 2_1 łącznik portiernia