boisko korytarz parter 1 korytarz patrer 2 korytarz piętro 1_1 korytarz piętro 1_2 korytarz piętro 2_1 łącznik portiernia


p4 p2 p3 pp1 pp2 pd1 p0 p1
Poniedziałek1 7:45- 8:30
J.Ratajczak
M.Szremski
A.Cholewa M.Młynarz K.Marczak
2 8:35- 9:20
R.Rożek
A.Cholewa
K.Zawal M.Młynarz M.Rożek
3 9:30-10:15
A.Głowniak M.Bednarz K.Zawal M.Sobkowiak J.Roszyk B.Wiciak-Król M.Litwińska
4 10:25-11:10 M.Szremski A.Wojciechowska-Hoppel E.Łupicka G.Krzyżański H.Kamińska K.Marczak G.Zbączyniak P.Szydłowski
5 11:30-12:15
P.Szydłowski A.Głowniak J.Roszyk A.Wojciechowska-Hoppel H.Kamińska A.Przybylak B.Michniewicz-Kaczmarek
6 12:25-13:10
A.Pietraszek B.Szafałowicz M.Litwińska
M.Drążewska A.Przybylak E.Okoniewska
7 13:20-14:05
G.Krzyżański
E.Okoniewska
M.Szremski Z.Tytko M.Bobowska
8 14:10-14:55
M.Hasiec
D.Podemska

P.Nuckowska Z.Tytko
Wtorek1 7:45- 8:30
E.Okoniewska
D.Wandachowicz
P.Szydłowski D.Balcerowska B.Michniewicz-Kaczmarek
2 8:35- 9:20
E.Łupicka
M.Litwińska
K.Zawal A.Przybylak A.Kurasińska
3 9:30-10:15
M.Rożek R.Rożek D.Wandachowicz A.Pietraszek R.Szala M.Drążewska M.Młynarz
4 10:25-11:10 A.Przybylak G.Zbączyniak D.Podemska M.Bednarz J.Ratajczak R.Szala M.Młynarz A.Pietraszek
5 11:30-12:15
M.Bobowska H.Kamińska J.Roszyk B.Michniewicz-Kaczmarek M.Drążewska A.Przybylak D.Balcerowska
6 12:25-13:10
P.Szydłowski D.Podemska H.Kamińska
M.Bobowska B.Michniewicz-Kaczmarek G.Krzyżański
7 13:20-14:05
M.Bednarz
R.Kaliszan
P.Szydłowski B.Michniewicz-Kaczmarek D.Balcerowska
8 14:10-14:55


D.PodemskaŚroda1 7:45- 8:30
M.Zawadzki
M.Średzka
A.Głowniak Z.Tytko R.Kaliszan
2 8:35- 9:20
J.Ratajczak
M.Rożek
R.Kaliszan B.Michniewicz-Kaczmarek M.Średzka
3 9:30-10:15
R.Szala A.Pietraszek P.Szydłowski M.Rożek M.Szremski A.Przybylak R.Rożek
4 10:25-11:10 P.Szydłowski J.Roszyk R.Szala M.Średzka A.Cholewa M.Litwińska M.Bednarz G.Krzyżański
5 11:30-12:15
D.Podemska A.Kurasińska R.Kaliszan J.Zuzek K.Zawal P.Nuckowska M.Rożek
6 12:25-13:10
A.Pietraszek D.Podemska M.Litwińska
A.Kurasińska
M.Bobowska
7 13:20-14:05
M.Szremski
E.Łupicka
M.Średzka B.Wiciak-Król R.Kaliszan
8 14:10-14:55


K.Zawal


A.Kurasińska
Czwartek1 7:45- 8:30
R.Szala
A.Cholewa
A.Kurasińska Z.Tytko D.Balcerowska
2 8:35- 9:20
D.Podemska
M.Młynarz
M.Średzka Z.Tytko J.Zuzek
3 9:30-10:15
J.Zuzek H.Kamińska J.Łukomska E.Łupicka M.Drążewska P.Nuckowska K.Marczak
4 10:25-11:10 Z.Tytko M.Zawadzki J.Ratajczak M.Szremski K.Zawal J.Łukomska P.Nuckowska K.Marczak
5 11:30-12:15
M.Bednarz M.Bobowska J.Roszyk M.Szremski M.Zawadzki B.Michniewicz-Kaczmarek A.Pietraszek
6 12:25-13:10
A.Pietraszek A.Wojciechowska-Hoppel J.Zuzek
J.Ratajczak A.Głowniak M.Litwińska
7 13:20-14:05
M.Bednarz
A.Głowniak
G.Krzyżański B.Wiciak-Król R.Kaliszan
8 14:10-14:55


R.Kaliszan


K.Zawal
Piątek1 7:45- 8:30
M.Młynarz
R.Kaliszan
D.Podemska D.Balcerowska J.Zuzek
2 8:35- 9:20
M.Zawadzki
A.Kurasińska
A.Głowniak M.Rożek M.Średzka
3 9:30-10:15
M.Szremski A.Kurasińska A.Głowniak A.Wojciechowska-Hoppel M.Drążewska D.Balcerowska M.Rożek
4 10:25-11:10 M.Zawadzki J.Roszyk A.Kurasińska K.Zawal M.Hasiec E.Łupicka P.Nuckowska A.Wojciechowska-Hoppel
5 11:30-12:15
J.Łukomska M.Bobowska M.Drążewska H.Kamińska A.Cholewa A.Przybylak G.Krzyżański
6 12:25-13:10
G.Krzyżański M.Hasiec M.Młynarz
M.Bobowska A.Przybylak D.Balcerowska
7 13:20-14:05
Z.Tytko
M.Bednarz
M.Bobowska B.Michniewicz-Kaczmarek D.Balcerowska
ver. 12.00.0001 VULCAN lic. 000187, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, 61-389 Poznań, os. Rzeczypospolitej 111 [ XLO_05_21_c.pla - 16.05.2021 ]


p4 p2 p3 pp1 pp2 pd1 p0 p1